โครงการอินทนนท์ - เงินสกุลดิจิทัลของไทย
ดัชนีเศรษฐกิจการค้า (กระทรวงพาณิชย์)
Global Financial Stability Report 2016 (IMF)
Insurance of the Future
Future of Financial Infrastructure (WEF)
Future of Financial Services (WEF)
Global Financial Stability Report 2014 (IMF)
Global Shadow Banking Monitoring Report 2014
ธนาคารเงา (Shadow Banking) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารเงา (Shadow Banking) โดยกลต.